Janji Pelajar

DENGAN MENGUCAP

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”

KAMI PELAJAR MTs NEGERI 3 KUTAI KARTANEGARA

BERJANJI :

  1. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT
  2. HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANG TUA GURU DAN SESAMA PELAJAR
  3. RAJIN DAN GIAT BELAJAR DI MADRASAH MAUPUN DI RUMAH
  4. MENJAGA KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN MADRASAH
  5. MELAKSANAKAN TATA TERTIB MADRASAH DENGAN BAIK DAN BENAR
  6. MENJAGA DAN MENJUNJUNG TINGGI NAMA BAIK MADRASAH